امروز

درخواست حذف این مطلب

ماشین داداشم دستمونه این هفته و هفته ی دیگه چون خودش رفته یت ما ی. روزهایی که فرد باشن خودمون دخترم رو می بریم خونه ی مامان تحویل میدیم. 

اینطوری که خودم می برم تحویلش میدم صبح یه حالیم. خیلی سخت دل می کنم.

...

یه خبر خوندم یه خانمی بچه دار شده و بابا و خواهر ناتنی اش بچه اش رو فروختن. تمام وجودم درد گرفت. چی از این دردناکتر که بچه ات رو ازت جدا کنن. اونم نوزاد که مدام فکر می کنی چی خورد. سردش نشه. گرمش نشه. اذیت نشه و ...

...

یه خبر خوندم آقاهه به خانمش مشکوک میشه می بینه با مربی بدنسازی خودش دوست شده. بعد شکایت می کنه از زنش. زنه هم رد شوهره رو می گیره رابطه اش با یه زن رو برملا می کنه و شکایت می کنه. عجب دنیایی شده. خیانت در خیانت.