امان

درخواست حذف این مطلب

امان از وقتی کارا بهم گره می خورن. آدما بد قولی می کنن و هی مجبوری زنگ بزنی بهشون برا دریافت چهار تا برگه ی ناقابل.