کی خستگی در کنم

درخواست حذف این مطلب

دو روز سخت کاری رو گذروندم و الان انگار تذیلی از روم رد شده. 

...

لحظه شماری میکنم عید بیاد تا دو هفته پیش خانواده باشم. 

...

یه پاو وینت ساختم برا جلسه ی امروز تو کمتر از نیم ساعت، گند زدم، اونم تو صفحه ی اول. 

...

امیدوارم این دختره همکارم دیگه برنگرده، اگرم برگشت واحد ما نیاد، اصلا حوصله ی یه دو دره باز، دروغگو ندارم. دو ماهه بدون اینکه باردار باشه استعلاجی رد می کنه، اینام قبول می کنن. 

...

خیلی خسته ام، از شانس، مادرشوهر پنجشنبه داره میاد خونه مون. همه چی یه طرف،(خستگی نمیشه در کرد، نمیتونم با همسر راحت باشم، کلی دخ می کنه تو بچه داری، ...)شب خو دن یه طرف. جا نداره خونه مون برا خواب مهمون. قبلا ما تو اتاق میخو دیم، مامانش بیرون، الان من و دخترم وسط،هال میخو م، همسر تو اتاق، البته اول دخترم و همسرم تو اتاق میخوابن، وسط شب که دخترم شیر میخواد همسر میاردش پیش من. 

سیستم خو دن ما عجیب بهم ریخته. 

...

حوصله ی دستورات بچه داری و دخ در این امور رو ندارم.

...

یه کلام این هفته به استراحت نیاز دارم ولی نمیشه انگار. 

باور ش سخته ولی از چهارشنبه درگیر کارای جلسه ی امروز بودم و کلی انرژی ازم گرفته.